021-44674310
تهران - خیابان بنی هاشم شمالی - کوی شریعت - شماره یک - واحد4

پالس اکسی متر

پالس اکسی متر

بهترین همراه شما برای اندازه گیری منظم میزان اکسیژن در خون و ضربان نبض