021-44674310
تهران - خیابان بنی هاشم شمالی - کوی شریعت - شماره یک - واحد4

سیفتی باکس ۲-۵-۸-۱۲ لیتری , ۵ استوانه ای بلند _برند بکر

 • زیباومحکم،قابلیت نصب آسان
 • پیش مونتاژ بدنه و درب بسیارآسان و قفل شدن بسیار ساده
 • دارای قفل ایمنی مورد اطمینان  و سیستم بستن موقتی و دائمی
 • ضد سوراخ شدگی
 • در چهار سایز ۲ -۵-۸-۱۲ لیتری
 • به صورت قفل وزبانه بر روی تمامی میله های عمودی در بیمارستانها مثل ترولی، میز کنار تخت بیمار، پایه سرم
 • طراحی به صورت مکعبی که بیشترین حجم و کمترین فضای ازاد اضافی را ایجاد می نماید.
 • کاربری بسیار ایمن
 • طراحی زبانه کشویی به صورتی که در مواقع عدم حضور سیفتی باکس زیبایی محیط را به هم نزند و فضای اضافی ایجادنماید.
 • استقرار عالی روی سطوح صاف
 • سیفتی باکس ۲ لیتری: ۸۴ عدد در کارتن
 • سیفتی باکس ۵ لیتری: ۶۰ عدد در کارتن
 • سیفتی باکس ۸ لیتری: ۴۲ عدد در کارتن
 • سیفتی باکس ۱۲ لیتری: ۳۰ عدد در کارتن
 • سیفتی باکس ۵ لیتری استوانه ای بلند: ۷۲ عدد در کارتن