021-44674310
تهران - خیابان بنی هاشم شمالی - کوی شریعت - شماره یک - واحد4

مشکل اصلی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی

مشکل اصلی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی

محمدرضا شانه ساز، با اشاره به محوریت مسائل مطرح‌شده در جلسات قرارگاه سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: جلسات قرارگاه هر هفته با حضور معاونان ارشد وزارتی، اعضای قرارگاه و در رأس آن مقام عالی وزارت برگزار می‌شود.

وی افزود: تأمین و تخصیص ارز شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از جمله مهم‌ترین مسائلی است که در این جلسه مطرح، مشکلات احتمالی بررسی و راهکارهایی با هماهنگی دقیق درون بخشی و برون بخشی ارائه می‌شود.

سرپرست سازمان غذا و دارو با بیان اینکه میزان تأمین و تخصیص ارز شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در سه‌ماهه گذشته اعداد و ارقام قابل دفاعی است، عنوان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که مشکلی برای تخصیص ارز نداشتیم و ارز مورد نیاز شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تأمین‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد و مشکلات مطرح‌شده در جلسات قرارگاه ازجمله مسائل مرتبط به بانک مرکزی و کلان دولت توسط شخص وزیر پیگیری و برطرف می‌شود.

شانه ساز با اشاره به مشکل تأمین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در حال حاضر مشکل نقدینگی بیشتر از ارز خود را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که با توافق‌های صورت گرفته با گمرک برای دریافت حداقل اسناد برای تمدید، حتی بیشتر از یک‌بار تمدید می‌شود؛ چرا که به رغم تخصیص ارز و رسیدن آن به بانک‌های عامل، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند.

وی تصریح کرد: در جلسات قرارگاه مقرر شد پیگیری‌هایی در مورد تأمین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات صورت گیرد تا در بعد نقدینگی هم بتوانیم به این شرکت‌ها کمک کنیم.

سرپرست سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در جلسات قرارگاه موضوع اولویت تخصیص ارز است که مقرر شد سازمان غذا و دارو در جلسات آتی گزارشی را آماده کند تا در مورد اولویت‌های دارو و تجهیزات پزشکی تصمیم‌گیری شود.