021-44674310
تهران - خیابان بنی هاشم شمالی - کوی شریعت - شماره یک - واحد4

ماجرای گرانفروشی دستگاه های پزشکی مشمول ارز دولتی

ماجرای گرانفروشی دستگاه های پزشکی مشمول ارز دولتی

ماجرای گرانفروشی دستگاه های پزشکی مشمول ارز دولتی

 

رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، از پایش مداوم و بازرسی های دوره ای تجهیزات و ملزومات مشمول ارز دولتی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال تولی، در خصوص دریافت ارز توسط دستگاه‌های پزشکی و فروش ۴ تا ۵ برابری، آنها، اظهار داشت: مطابق مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ صرفاً تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز سیستم بانکی هستند که فهرست آنها باید توسط وزارت بهداشت تهیه و در اختیار بانک مرکزی گذاشته شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه فوق، فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز سیستم بانکی تهیه و در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است و طبق این مصوبات تجهیزات (دستگاه‌های) پزشکی سرمایه‌ای، مشمول دریافت ارز نیمایی می‌شوند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی ادامه داد: در خصوص ملزمات مصرفی مشمول ارز رسمی، در بازرسی‌های دوره‌ای، نحوه و قیمت فروش اقلام بررسی و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع به مراجع ذیربط منتقل می‌شود.

تولی گفت: در همین راستا شعبه تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی سریع و مؤثر بر تخلفات گرانفروشی در اداره کل تجهیزات پزشکی مستقر است و در صورتی که شکایتی دال بر گرانفروشی مطرح باشد، بلافاصله رسیدگی می‌شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت دبیر انجمن رادیولوژی ایران مطالبات خود را در خصوص افزایش تعرفه از مسیرهای قانونی پیگیری کرده و از ارائه اطلاعات غیر دقیق به اذهان عمومی خودداری می‌کرد.

 

منبع : خبرگزاری مهر